Trochu delší dovolená

Všechno se sice naplánovat nedá, ale některé věci (jako třeba cestování) se bez příprav neobejdou.

Krásné snění, vymýšlení, těšení se a logistické přípravy máme s manželem za sebou a teď přichází realizace.
1. 9. 2015 odlet do Jakarty v Indonésii a zpáteční letenka 18.6. 2016 z Bangkoku. Většina toho co bude mezi tím je ve hvězdách a uvidíme, kam nás osud zavěje. Nemáme moc konkrétních představ a cílů. Chceme pouze na nějakou dobu opustit civilizační stereotypy a žít prostě jinak. Mít čas sami na sebe, žít daným okamžikem a těšit se z obyčejných věcí.

To ovšem znamená, že v tomto období bude na mých stránkách nulová aktivita.
Prosím tedy o trpělivost a doufám, že i když to vypadá, že jsem se k vám otočila zády, zůstanete mými příznivci.

Čas od času budeme sdílet nějaké fotky a postřehy z cest na náš cestovatelský blog, který jsme nezaložili proto, abychom se chlubili, ale hlavně proto, abychom tak mohli dát svým příbuzným a známým o sobě vědět a nemuseli rozesílat spoustu jednotlivých emailů.
Pokud by to zajímalo i vás můžete samozřejmě chodit nakukovat také www.snerovanisvetem.blogspot.cz


There are certain things that can not be planed, but some things (such as travel) can not do without preparation.

Pleasure of dreaming, thinking up, logistical preparations and looking forward to our trip – all these things are behind us, and now comes the realization.

We have our flight to Jakarta in Indonesia on Tuesday 1st September and we will return 18th June 2016 from Bangkok. What is in between these two dates is mostly unknow and we will see where our destiny take us. We do not have many ideas and goals. We just want to leave civilizational stereotypes for some time and just live differently. We would like to have time for ourselves, to live by the moment and enjoy ordinary things. However, this means there will be zero activity on my website during this period.

Please be patient and I hope that even if it seems that I turned my back to you, you will remain my fans.

We will share some photos and experiences from our trip time to time at our travelers blog which we have created not just to show off but mainly because we will be able to let our relatives and friends known about us and prevent to sending a lot of emails.

If you would be interested of course you can also go and peek at www.snerovanisvetem.blogspot.cz